Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2018

nigdyja
15:14
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viadancingwithaghost dancingwithaghost

October 09 2018

nigdyja
17:49
0692 da5a 500
Reposted bywartimenoveltyki-adicrc999edhellv2pxlteAbbaPaterp8568agiennypressanybetonlevuneponurykosiarztichgaNeonPurplelightjrbPaseroViruskwasmiloszMilkyJoesoupeterstettinerzupacebulowaboozeLeguanien

September 16 2018

nigdyja
20:41

iammagicitself:

# still the best moment in a tv show ever

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viadudku dudku

July 10 2018

nigdyja
19:26
moment stawania się dla kogoś wszystkim jest długotrwałym procesem. natomiast moment stawania się dla kogoś nikim jest w stanie prześcignąć prędkość światła.
Reposted frommefir mefir viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
nigdyja
19:03
Dlaczego Ty jesteś dla mnie wszystkim podczas gdy ja dla Ciebie tylko marną nagrodą pocieszenia...

July 08 2018

nigdyja
06:42
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viaszpaqus szpaqus
nigdyja
06:26
6872 f44e
J. A.
06:24
9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaMerrry98 Merrry98

July 07 2018

nigdyja
09:05
2459 9025
yes
Reposted from4777727772 4777727772 viaapatyczna apatyczna
nigdyja
09:02
9953 fa64 500

talesfromweirdland:

No go area.

Another one by German artist, Michael Sowa (1945)—posted solely for the tough baby chicken on the left.

Reposted fromsimonsayer simonsayer viabercik bercik
nigdyja
08:58
1533 aeec
Reposted fromnutt nutt viaikari ikari
nigdyja
08:53
5886 0bf2
Reposted fromsmoke11 smoke11

June 28 2018

nigdyja
17:38
Jak się kogoś kocha, to się go karmi
— „Jak zawsze” Z. Miłoszewski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vialaj laj
nigdyja
17:33
1098 7d08 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viatytek tytek

June 27 2018

20:38

Po prostu przyjedź, nie mów nic, połóż się koło mnie i przytul, nie pozwól mi

nigdyja
20:30
Ludzie mogą zapomnieć o tym, co powiedziałeś. Mogą zapomnieć o tym, co zrobiłeś. Ale nigdy nie zapomną tego, co poczuli z twojego powodu.
— Maya Angelou
nigdyja
20:29
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
nigdyja
20:26
5484 83c0 500
Reposted frompanikea panikea viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

June 13 2018

nigdyja
20:24
Drodzy Panowie, z nami - kobietami po przejściach - po prostu już tak jest. Nasza psychika jest wprost przystosowana do stwarzania wyimaginowanych problemów. To coś w rodzaju systemu obronnego organizmu przed emocjonalnym zniszczeniem. Znacznie mniej boimy się spodziewanego, stąd te wszystkie domysły, zmyślone historie i nagła karuzela uczuć. Uwierzcie mi, że naprawdę potraficie to zatrzymać. Nie ma potrzeby byśmy przechodzili przez to razem. Czasem wystarczy nas w takiej chwili przytulić i przypomnieć jak bardzo nas kochacie, a czasem zwykłe buzi w czubek czoła to wszystko trzeba potrzeba.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
20:19
3643 f9fe
Reposted fromdivi divi viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl