Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2018

nigdyja
20:30
Ludzie mogą zapomnieć o tym, co powiedziałeś. Mogą zapomnieć o tym, co zrobiłeś. Ale nigdy nie zapomną tego, co poczuli z twojego powodu.
— Maya Angelou
nigdyja
20:29
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
nigdyja
20:26
5484 83c0 500
Reposted frompanikea panikea viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

June 13 2018

nigdyja
20:24
Drodzy Panowie, z nami - kobietami po przejściach - po prostu już tak jest. Nasza psychika jest wprost przystosowana do stwarzania wyimaginowanych problemów. To coś w rodzaju systemu obronnego organizmu przed emocjonalnym zniszczeniem. Znacznie mniej boimy się spodziewanego, stąd te wszystkie domysły, zmyślone historie i nagła karuzela uczuć. Uwierzcie mi, że naprawdę potraficie to zatrzymać. Nie ma potrzeby byśmy przechodzili przez to razem. Czasem wystarczy nas w takiej chwili przytulić i przypomnieć jak bardzo nas kochacie, a czasem zwykłe buzi w czubek czoła to wszystko trzeba potrzeba.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
20:19
3643 f9fe
Reposted fromdivi divi viascorpix scorpix
nigdyja
20:18
8887 9c92
Reposted fromnutt nutt viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

June 03 2018

nigdyja
13:00
2881 904d 500
Reposted frombritborg britborg viahaber haber

May 17 2018

nigdyja
17:23
nigdyja
17:16
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaasylopath asylopath

March 14 2018

nigdyja
18:35
Jestem klasyczną choleryczką. Taką, co wybucha i gaśnie i potem w ogóle nie wie, o co chodziło.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera

March 02 2018

nigdyja
20:15
3656 8473
Reposted fromdelain delain viaszydera szydera

February 23 2018

nigdyja
18:54
7080 c58d
Reposted fromdeszcz deszcz viakoloryzacja koloryzacja
nigdyja
18:45
9509 72ff
Reposted fromcalifornia-love california-love vianyaako nyaako
nigdyja
18:44
gdybyś wiedział to wszystko...
— byłoby mi łatwiej, chyba

February 15 2018

22:24
Wiem, że lepiej spałoby mi się z Tobą
— (via ofensywnie)
Reposted fromdivi divi viaMartwa13 Martwa13
nigdyja
22:23
7514 1366
przeróbka musiała się pojawić
nigdyja
22:07
The perfect Valentine’s Day.
nigdyja
21:54
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
nigdyja
21:52
6742 022c 500
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver vianyaako nyaako

February 05 2018

nigdyja
20:34
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
Reposted fromboro boro viathesmajl thesmajl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl