Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

nigdyja
18:35
Jestem klasyczną choleryczką. Taką, co wybucha i gaśnie i potem w ogóle nie wie, o co chodziło.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera

March 02 2018

nigdyja
20:15
3656 8473
Reposted fromdelain delain viaszydera szydera
Sponsored post
soup-sponsored
04:52

February 23 2018

nigdyja
18:54
7080 c58d
Reposted fromdeszcz deszcz viakoloryzacja koloryzacja
nigdyja
18:45
9509 72ff
Reposted fromcalifornia-love california-love vianyaako nyaako
nigdyja
18:44
gdybyś wiedział to wszystko...
— byłoby mi łatwiej, chyba

February 15 2018

22:24
Wiem, że lepiej spałoby mi się z Tobą
— (via ofensywnie)
Reposted fromdivi divi viaMartwa13 Martwa13
nigdyja
22:23
7514 1366
przeróbka musiała się pojawić
nigdyja
22:07
The perfect Valentine’s Day.
nigdyja
21:54
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
nigdyja
21:52
6742 022c 500
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver vianyaako nyaako

February 05 2018

nigdyja
20:34
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
Reposted fromboro boro viathesmajl thesmajl

February 01 2018

20:11
7031 3946
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaiblameyou iblameyou

January 22 2018

nigdyja
18:00
0776 ed9e
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx viacos-tworczegoo cos-tworczegoo
nigdyja
17:55
nigdyja
17:49
5211 9904
Reposted fromkrzysk krzysk vianyaako nyaako

January 21 2018

nigdyja
16:36
0463 21a0
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaCoriLiar CoriLiar
nigdyja
11:59

January 19 2018

nigdyja
21:29
8106 a510
Reposted fromlaters laters viavstane vstane

January 17 2018

nigdyja
18:27
nigdyja
18:24
6843 7708 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaBBart BBart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...