Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2020

nigdyja
15:34
3936 79a9 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
nigdyja
15:26
9101 d437 500
Reposted fromadkagar adkagar
Sponsored post
soup-sponsored
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
nigdyja
15:21
3331 2431 500
Reposted frommiischa miischa

May 27 2020

nigdyja
17:43
0250 7237
Reposted fromzciach zciach
nigdyja
17:41
1966 9e1a 500
Reposted fromtojika4 tojika4
nigdyja
17:38
5963 f5d2
Reposted fromipo ipo
nigdyja
17:38
Reposted fromFlau Flau
nigdyja
17:26
Reposted fromFlau Flau

May 13 2020

nigdyja
18:29
1304 bf7f 500
Reposted frombumiphoto bumiphoto viaAbbaPater AbbaPater
nigdyja
18:19
Reposted fromshakeme shakeme viaIriss Iriss
nigdyja
18:15
Pozwolę Ci na dotyk 
Tylko wtedy
Kiedy Twoje dłonie 
Będą przepełnione czułością
I czystymi intencjami
A każdy Twój ruch
Będzie wywoływał uczucie
Jakbyś pisał najpiękniejszy wiersz
Na mojej skórze
— Klaudia Wakuła
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy
nigdyja
17:40
0607 ddb2 500
Reposted fromthesmajl thesmajl

April 21 2020

nigdyja
16:42
nigdyja
16:22
5298 4644 500
Reposted fromzciach zciach

May 27 2020

nigdyja
17:26
Reposted fromFlau Flau

May 13 2020

nigdyja
18:29
1304 bf7f 500
Reposted frombumiphoto bumiphoto viaAbbaPater AbbaPater
nigdyja
18:19
Reposted fromshakeme shakeme viaIriss Iriss
nigdyja
18:15
Pozwolę Ci na dotyk 
Tylko wtedy
Kiedy Twoje dłonie 
Będą przepełnione czułością
I czystymi intencjami
A każdy Twój ruch
Będzie wywoływał uczucie
Jakbyś pisał najpiękniejszy wiersz
Na mojej skórze
— Klaudia Wakuła
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy
nigdyja
17:40
0607 ddb2 500
Reposted fromthesmajl thesmajl

April 21 2020

nigdyja
16:42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...